facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CZY CHORZÓW PRZEMIENI SIĘ W ŚLĄSKĄ DOLINĘ KRZEMOWĄ?

17 maja (czwartek), o godz. 10.00 w sali 29, w budynku Rektoratu UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro) odbędzie się konferencja prasowa zatytułowana Czy Chorzów przemieni się w Śląską Dolinę Krzemową?. W konferencji wezmą udział JM Rektor Uniwersytet Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezydent Miasta Chorzowa Marek Kopel. Zainicjowany przez UŚ projekt Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, który ma powstać w pobliżu Drogowej Trasy Środowiskowej, jest komplementarny z dwoma innymi „chorzowskimi” zamierzeniami środowiska naukowego: 1) Centrum Edukacji i Badań Energo-Chemicznego Wykorzystania Węgla (realizowany przez UŚ wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, który jest liderem tego projektu). 2) Śląska BIO-FARMA., Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki (umowa konsorcjum, do którego wchodzi m.in. UŚ, została zawarta w kwietniu br.) Śląskie Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych będzie prowadziło badania i edukację w zakresie m.in: - Nauki o środowisku (np. poznanie i rozumienie środowiska; gospodarowanie środowiskiem) - Fizyki medycznej (np. fizyka diagnostyczna, dozymetria kliniczna, elektroradiologia, optyka w medycynie, metody fizyki jądrowej - planowanie radiotererapii) - Biofizyki (biofizyka molekularna, biochemia) - Inżynierii materiałowej ( specjalność nauka o materiałach) - Inżynierii biomedycznej (biomateriały, bioinformatyka, komputerowe systemy obrazowania biomedycznego, komputerowe systemy w inżynierii rehabilitacyjnej) - Nano-karbo-technologii - Chemii informatycznej oraz chemii leków - Modelowania matematycznego (matematyka przemysłowa, biomatematyka) Podczas konferencji będzie mowa także o innowacjach kształcenia ponadgimazjalnego w Chorzowie, z uwzględnieniem takich kwestii jak np.: - pionierska umowa z Zespołem Szkół im. J. Słowackiego (autorskie programy, dwujęzyczne nauczanie w klasach gimnazjalnych). - nowo tworzone projekty (np. III LO im. S. Batorego zamierza wprowadzi przy współpracy z UŚ program autorski w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych). Rektor UŚ i Prezydent Chorzowa odpowiedzą na pytanie czy tworzenie szkół elitarnych jest zgodne z zapewnieniem wszystkim uczniom równych szans edukacyjnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.