facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z PROF. PAWŁEM DYBLEM

Sekcja Gender UŚ, Koło Naukowe Filozofii Kultury oraz Studenckie Koło Naukowe Literatury Porównawczej mają przyjemność poinformować o wydarzeniu towarzyszącym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Soma(w)tyczność. Wejścia ciała w literaturę/sztukę/teatr/film. Będzie to spotkanie z prof. dr hab. Pawłem Dyblem poświęcone jego najnowszej książce Zagadka "drugiej płci". Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Promocja książki odbędzie się w środę 16 maja 2007, o godz. 15.00 (Uniwersytet Śląski, Pl. Sejmu Śląskiego 1, s. 209). O książce: Dyskusje wokół „różnicy seksualnej” stały się jednym z podstawowych topoi współczesnej humanistyki i filozofii. Wynika to nie tylko z rosnącego oddziaływania na te dziedziny koncepcji feministycznych. Istotny jest wpływ tradycji psychoanalitycznej, gdzie podziałowi na płeć męską i żeńską już wcześniej przyznano kluczowe znaczenie w procesie kształtowania się tożsamości kulturowej jednostki. W książce autor stara się pokazać, jak dalece popularne dzisiaj rozróżnienie na sex i gender oraz rozliczne feministyczne koncepcje „różnicy seksualnej” mają swoje źródło w teorii Freuda. I to mimo iż jest on w nich często ostro krytykowany. Innym ważkim punktem odniesienia jest psychoanaliza Lacana, który w swoim nauczaniu starał się zerwać z niektórymi patriarchalnymi przesądami Mistrza. Ostatecznie w procesie kształtowania się ludzkiej tożsamości pozostaje w dzisiejszej psychoanalizie, feminizmie, jak i też w filozofii otwarta. Przyglądając się bliżej współczesnym ujęciom tego podziału, łatwo zauważyć, że różnią się one od siebie zasadniczo, niekiedy wręcz wykluczają się w swoich założeniach (E. Lévinas, J. Lacan, J. Derrika, L. Irigaray, S. Agacinski, J. Butler, J. Kristeva i inni). Ale też właśnie dlatego kwestia „różnicy seksualnej” jest w dzisiejszej humanistyce tak żywo dyskutowana i pojawiają się coraz to nowe jej ujęcia. Paweł Dybel – profesor filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prowadzi seminaria dotyczące problematyki genderowej i feministycznej na Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: Ziemscy. Słowni. Cieleśni (1988); Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995), Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan (2000; Granice rozumienia o interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005). Aleksandra Banot - literaturoznawczyni, psycholożka; interesuje się prozą Nałkowskiej i Orzeszkowej z perspektywy feministycznej krytyki literackiej oraz psychologią rodzaju. Paweł Dybel Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie Universitas 2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.