facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

PRZYJAZNY PIPS

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego został pozbawiony barier architektonicznych i stał się dostępny dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Wybudowany w ubiegłym roku podjazd oraz zmodernizowane toalety były pierwszym etapem przystosowania tego budynku. W roku bieżącym zamontowano platformę oraz dźwig osobowy, dzięki którym osoby z dysfunkcją ruchu mogą swobodnie i bez pomocy innych osób poruszać się po budynku Wydziału. Koszt zakupu i montażu dźwigu oraz platformy, dzięki staraniom Uczelni, został w połowie sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków PFRON.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.