facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"PROBLEM BOGA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII PROCESU"

W dniach 11-12 maja odbędzie się konferencja Problem Boga w perspektywie filozofii procesu organizowana przez Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada (Whitehead Metaphysical Society), Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach, Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), Zakład Filozofii Systematycznej (Uniwersytet Śląski). Konferencja odbędzie się w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach przy ul. Panewnickiej 76. Program konferencji: Piątek, 11 maja Sesja przedpołudniowa 9.00 Ks. dr hab. Janusz MĄCZKA PAT: Boże działanie w świecie a prawa natury 9.50 Dr Marek PIWOWARCZYK KUL: Bóg i kreatywność 10.40 Dr Bogdan OGRODNIK UŚ: Bóg jako rzeczywistość graniczna w filozofii procesu 11.30 - przerwa 12.00 Dr Agnieszka WOSZCZYK UŚ: Hen, nous, psyche – koncepcja trzech bogów w filozofii Plotyna 12.50 Br. Dydak K. RYCYK WSD OFM: Hipostaza a hipostazowanie w myśli Plotyna 13.20 – zakończenie sesji Sesja popołudniowa 14.30 Mgr Jarosław STRZELECKI UWM: Bóg i pamięć w filozofii Henri Bergsona 15.20 Mgr Agnieszka MĄCZKOWSKA UMCS: Preegzystencja duszy żydowskiej czyli o koncepcji stworzenia w naukach Tory i Talmudu 16.10 Mgr Jacek JAWORSKI UŚ: Józefa Życińskiego hipoteza pola racjonalności 16.40 - przerwa 17.10 Ks. dr Wojciech KOWALSKI PAT: Bóg jest miłością. Filozoficzna refleksja nad miłością Boga, opisaną w encyklice Benedykta XVI, w świetle metafizyki św. Tomasza z Akwinu i Alfreda N. Whiteheada 18.00 Dr hab. Mirosław PATALON UG: Społeczne implikacje procesualnej koncepcji Boga 18.50 - zakończenie sesji Sobota, 12 maja Sesja przedpołudniowa 9.00 Dr hab. Marek ROSIAK UŁ: Konsekutywna natura Boga a wymogi kategorialne w metafizyce procesu Whiteheada 9.50 O. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM: Krytyka koncepcji Boga u A. N. Whiteheada w lubelskiej szkole filozoficznej 10.40 Jakub DZIADKOWIEC UŚ: Tworzenie świata ↔ stwarzaniem Boga. Zagadnienie stworzenia w metafizyce Alexandra i Whiteheada 11.10 - przerwa 11.40 O. dr Kleofas Wojciech GRÓDEK PAT: Relacja Bóg-Świat. Rozważania w kontekście porządku istotowego u Jana Dunsa Szkota 12.30 Anna GIERLIŃSKA UŚ: Problem Jedna w świetle triady mone – proodos – epistrophe w myśli Proklosa 13.00 – zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.