facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DNI UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

7-9 maja Dni Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dni Università degli Studi di Napoli "L’Orientale", organizowane z okazji obchodów 50-tej rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego. Uroczyste otwarcie odbędzie się 7 maja o godz. 10:00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie, ul. Bankowa 12. W spotkaniu wezmą udział Władze Uczelni, Pan prof. Augusto Guarino, Prorektor Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" oraz przedstawiciele pracowników naukowych i studentów z Neapolu. W czasie cyklu spotkań odbędzie się prezentacja obu Uniwersytetów, zostaną zaprezentowane doświadczenia w zakresie nauczania na odległość. Planowana jest również dyskusja na temat Genius loci oraz zorganizowanie połączenia wideokonferencyjnego między Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" a Uniwersytetem Śląskim na temat wzajemnej wymiany pracowników i studentów. Dni Neapolu Organizowane z okazji obchodów 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego 7-9 maja 2007 Program pobytu delegacji z Neapolu w składzie: Prof. GUARINO AUGUSTO – Prorektor Università degli Studi di Napoli "L’Orientale". Dr CINQUE UMBERTO – Kanclerz Università degli Studi di Napoli "L’Orientale". Dr WILKON TERESA Prof. WILKOŃ ALEKSANDER Prof. MELILLO LUIGIA CAMPANELLI VITO COLELLA NADIA PIZZI LICIA 7 maja 2007 (poniedziałek) Katowice, ul. Bankowa 12 Godz. 10:00 - Spotkanie w Uniwersytecie Śląskim, Rektorat, Aula im. Kazimierza Lepszego - Przywitanie przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prof. dr. hab. Janusza Janeczka - Wystąpienie Kanclerza Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dr Umberto Cinque - Prezentacja Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale", Prorektor, Prof. Augusto Guarino - Prezentacja systemu edukacyjnego kształcenia dorosłych - Prof. Luigia Melillo - Dyskusja Godz. 12:30 Spotkanie z mediami Godz. 13:00 - Lunch, katering Godz. 14:00 Prezentacja platformy nauczania na odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach– Prof. zw. dr hab. Jan Piecha Godz. 16:00 Dyskusja nt. wspólnych zajęć i dyplomów w ramach e-learningu. 8 maja 2007 (wtorek) Sala 126 Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Sosnowiec, ul. Żytnia 10 Godz. 9.45 Wykład Teatr Hiszpański w Neapolu w Złotym Wieku, Prorektor Università degli Studi di Napoli "L’Orientale", Prof. Augusto Guarino, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11 B Godz. 11:00 Dyskusja o wymianie pracowników i studentów Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Godz. 15:00 - Genius loci- perspektywy badawcze. Aula numer 3 Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11 B Godz. 16:00 telemost Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" – Uniwersytet Śląski w Katowicach, dyskusja na temat wymiany studentów i pracowników. 9 maja 2007 (środa) Godz. 10:00 - Zwiedzanie Katowic i Regionu, Godz. 14:00 - Zwiedzanie obozu w Oświęcimiu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.