facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TOKSYCZNI TERAPEUCI - PRZEMOC RELIGIJNA - SEKTY I NOWE RUCHY RELIGIJNE

25 kwietnia 2007 r. w godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się konferencja naukowa na temat: "Toksyczni terapeuci - przemoc religijna - sekty i nowe ruchy religijne". Plan konferencji: 09.00 – Prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska: Otwarcie konferencji 09.15 – Dr Tadeusz Kania: „Polityczne i kulturowe aspekty działalności sekt” 09.45 – Łukasz Tomczyk: „Działalność destruktywnych grup religijnych w Internecie” 10.00 – Lic. Piotr Kruczek: „Neopogaństwo i okultyzm w kulturze konsumpcyjnej” 10.15 – Mgr Jolanta Krzyżewska: „Co (wszystko) może łagodzić muzyka?” 10.45 – Dr Renata Stefańska – Klar: „Psychologiczne podstawy tzw. toksycznego wpływu” 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 11.30 – Mgr Dariusz Pietrek: „Typologia sekt występujących na terenie Polski” 13.00 – 13.45 Obiad 13.45 – Lic. Anna Florczak: „Nowe ruchy religijne pochodzące z Indii” 14.10 – Mgr Iwona Wierzchucka: „Systemowa terapia rodzin” 14.30 – Ks. dr Marek Studenski: „Katecheza młodzieży nt. funkcjonowania sekt” 15.00 – Ks. dr Aleksander Posacki: „New Age w pedagogice – ukryte zagrożenia” 15.30 – Mgr Tomasz Gryga: „Źródła satanizmu, podstawowe tezy, elementy symboliki i rytuałów” 16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 16.15 – Dr Jacek Grzywa: „Struktura grupy wyznaniowej oraz relacje interpersonalne w ruchach protestu religijnego na przykładzie związku wyznaniowego Świadków Jehowy” 16.40 – Ks. dr Andrzej Wołpiuk: „Przyczyny i motywy przynależności do sekt i nowych ruchów religijnych” 17.10 – Dyskusja panelowa 17.40 – Film

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.