facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SYMPOZJUM NAUKOWE W RYBNIKU

24 kwietnia 2007 r. o godz. 12.00 w sali 2.15 w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku odbędzie się sympozjum naukowe organizowane przez Koło Naukowe Antropologów Społecznych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy współpracy z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy "Mosty". Przedstawione zostaną dwa programy badawcze: "Kampus w przestrzeni społecznej Rybnika" oraz "Ukraina 2006". Program: Start – 12.00 – sala 2.15 UŚ OD Rybnik Koło Naukowe Antropologów Społecznych Projekt badawczy „Kampus w przestrzeni społecznej Rybnika” 1. Informacje wstępne Zrealizowane etapy: 2. „Kampus w świadomości mieszkańców Rybnika” · Wprowadzenie · Przygotowania do badania (przedstawienie metody badań, doboru próby) · Przedstawienie wyników badań: a) zależność pomiędzy płcią osoby badanej a tym, jaką wiedzę posiada na temat lokalizacji kampusu b) zależność między wiekiem respondenta a tym, jaką wiedzę posiada na temat lokalizacji kampusu · Podsumowanie - wnioski ogólne · Koncepcja badań - jak badaliśmy 3. „Wpływ Kampusu na małą przedsiębiorczość”  Krótkie wprowadzenie (przedstawienie metody badań, doboru próby)  Nakreślenie problematyki badań  Przedstawienie wyników badań dla poszczególnych branż  Podsumowanie – nakreślenie ogólnych tendencji.  „Okiem młodego badacza” 4. Zakończenie Start – 12.30 sala 2.15 UŚ OD Rybnik Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „MOSTY” – Sekcja Antropologiczna Projekt badawczy „UKRAINA 2006” 1. Informacje wstępne na temat wyjazdu do Czarnobyla i na Ukrainę 2. Zwiedzanie strefy zamkniętej po katastrofie elektrowni w Czarnobylu 3. Pokaz slajdów, nagrań audio, filmów video 4. Wnioski – mity medialne o Czarnobylu 5. Program badawczy – analiza widm próbek gruntu i roślin z Czarnobyla (wykonane przez mgr Jerzego Dordę, pracownika Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) 6. Dyskusja i pytania Zakończenie – 13.30

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.