facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŁAMIĄC STEREOTYPY. HOMOSEKSUALIZM - PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA

Od 23 do 25 kwietnia 2007 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka "Łamiąc stereotypy. Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna". Zaproszenie wystosowane jest zarówno do studentów, jak i pracowników UŚ. W celu pokrycia kosztów organizacyjnych przy wstępie pobierana będzie opłata w wysokości 2 zł. Program: DZIEŃ PIERWSZY: WRODZONY CZY NABYTY – O POCHODZENIU HOMOSEKSUALIZMU Poniedziałek 23 kwietnia 2007 – Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ul. Bankowa 9 14:00 - uroczyste otwarcie konferencji 14:30 - Orientacja Seksualna w ujęciu medycznym.. Wykład – lek med. Krzysztof Nowosielski (ŚlAM) 15:20 - Biolog o płci i homoseksualizmie. Wykład – dr hab. Piotr Łaszczyca (WBiOŚ UŚ) 16:10 - Pomoc psychologiczna osobom homoseksualnym. Wykład – mgr Robert Kowalczyk (ŚlAM) DZIEŃ DRUGI: HUMANIŚCI, A HOMOSEKSUALIZM. Wtorek 24 kwietnia 2007 – Sala 216 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Bankowa 9 14.00 - Coming out – Manifestacja czy naturalność?. Referat – Ewelina Łoboz i Wojciech Małuszek 14:45 - Homoseksualizm w etyce chrześcijańskiej. Wykład - ks. dr Witold Kania (WT UŚ) 15:30 - Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną. Wykład – dr Helena Szewczyk (WNS UŚ) 16:10 - Postawy społeczne wobec osób o innej orientacji seksualnej. Wykład – prof. Katarzyna Popiołek (WPiPs UŚ) DZIEŃ TRZECI: QUERR. RZECZ O KULTURZE HOMOSEKSUALNEJ. Środa 25 kwietnia 2007 – Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ul. Jagiellońska 28 14:00 - Projekcja filmu „Tajemnica Brokeback Mountain” – Kino Światowid 17:15 - Wątki homoseksualne w literaturze i teatrze – ujęcie krytyczne. Wykład – dr Paweł Ciećwierz 18:00 - Sytuacja gejów i lesbijek Polsce. Wykład – Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.