facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CZŁOWIEK EPIFANEM NUMINOSUM. ANTROPOLOGIA PRZESTRZENIĄ SPOTKANIA RELIGII (RELIGIJ)

25 kwietnia 2007 r. Zakład Misjologii i Teologii Religii oraz Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)", która odbędzie się w gmachu Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program konferencji: Sesja przedpołudniowa – część wykładowa 9.30 Powitanie /wprowadzenie/ 9.45 Religijna koncepcja człowieka w tradycji afrykańskiej ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD (Katolicki Uniwersytet Lubelski) 10.15 Azjatycka koncepcja człowieka na przykładzie buddyzmu zen dr hab. Agnieszka Kozyra (Uniwersytet Warszawski) 10.45 dyskusja 11.15–11.30 – przerwa na kawę 11.30 „Oto człowiek” – od Adama do Chrystusa. Chrześcijańska antropologia jako korzeń i przyszłość Europy ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski) 12.00 Antropologia teologiczna między sacrum a Sanctus ks. dr hab. Jacek Bolewski SJ (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) 12.30 dyskusja 13.00–14.30 przerwa obiadowa Sesja popołudniowa 14.30 Bóg objawia się przez człowieka. Jakiego człowieka? dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych Gości: ks. dr hab. Józef Urban (Uniwersytet Opolski), ks. dr Adam Wąs (Centrum Dialogu Kultur i Religii), ks. dr hab. Jan Górski (Uniwersytet Śląski) oraz grona Wykładowców przedpołudniowych 17.00 zakończenie Szczegółowe informacje: ks. dr Grzegorz Wita, Zakład Misjologii i Teologii Religii WT UŚ e-mail: gwita@op.pl oraz na stronie Wydziału Teologii UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.