facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JAK ZAŁOŻYĆ I Z SUKCESEM PROWADZIĆ FIRMĘ?

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Biuro Promocji i Karier zaprasza na spotkanie na temat: "Wsparcie przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych w latach 2007-2013", które odbędzie się 24 kwietnia 2007 roku w godz. 12.00-16.00 w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ (ul. Bankowa 12). Uczestnicy spotkania dowiedzą się min. jak przygotować dobry projekt i wniosek o dotację z funduszy strukturalnych (praktyczne wskazówki, formularze aplikacyjne i załączniki, kwalifikowalność projektu i wydatków w projekcie), jakie wsparcie działalności gospodarczej można uzyskać w ramach Programów Operacyjnych. Będzie również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, kierunek studiów oraz rok (w przypadku studentów), nazwę uczelni, na adres bpik@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.