facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PODRÓZE PO POLSCE I EUROPIE

23 kwietnia 2007 r.w Centrum Konferencyjnym UŚ Cieszynie odbędzie się prezentacja filmu dokumentalnego i albumu powstałego w wyniku projektu Esponat. Projekt był finansowany z Programu Młodzież w ramach Kapitału Przyszłości. Realizowany przez Magdalenę Sawicką i Martę Minor - członkinie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury, studentki animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Absolwentki II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.
Projekt ESPONAT - europejski sposób na teatr, trwał rok (od kwietnia 2006 do kwietnia 2007). Jego celem były podróże po polskich placówkach kulturalnych zajmujących się współpracą z młodzieżą poprzez teatr, obserwacja technik pracy w teatrze oraz zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania tych placówek, zbieranie materiałów w postaci zdjęć, wywiadów, filmów, broszur etc. Część druga to podróże po Europie (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Serbia). Końcowymi produktami projektu są: film dokumentalny i album. To zapis kilkumiesięcznych poszukiwań, które uświadomiły nam, iż młodzi ludzie z różnych części Unii Europejskiej chcą wiedzieć o sobie jak najwięcej, a język teatru jest doskonałym impulsem do prowadzenia dialogu międzykulturowego. Podczas spotkania realizatorzy projektu udowodnią tezę, że realizacja pomysłów i marzeń jest możliwa. Programy w ramach Unii Europejskiej są szansą na własny rozwój i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne, artystyczne, kulturalne czy też ekologiczne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.