facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"KSIĄDZ PROF. KONSTANTY MICHALSKI - FILOZOF ZE ŚLĄSKA" - WYKŁAD

18 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 w auli Uniwersytetu Śląskiego w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbędzie się wykład prof. zw. dr. hab. Józefa Śliwioka "Ksiądz Prof. Konstanty Michalski - filozof ze Śląska". Prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok jest profesorem chemii, byłym Prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dyrektorem Instytutu Chemii UŚ. Obecnie pełni funkcję prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Katowicach. Z zamiłowania zajmuje się biografiami słynnych Ślązaków. Więcej informacji na temat wykładu: Ks. dr Rafał Śpiewak- duszpasterz akademicki w Rybniku tel. 501 022 025

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.