facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BÓG I ŚWIAT - SPOSÓB OBECNOŚCI ŚWIATA W BOGU

W piątek 13 kwietnia o godz. 17.30 na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odbędzie się kolejne seminarium z cyklu Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Przedmiotem spotkania będzie analiza końcowego rozdziału najważniejszej książki Whiteheada Process and Reality pt. Bóg i świat. Poruszana będzie kwestia Sposobu obecności świata w Bogu. Seminarium organizowane jest przez Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ, Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych, a poprowadzą je: o. dr Kleofas Gródek OFM oraz dr Bogdan Ogrodnik. Seminarium jest otwarte, nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.