facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „»Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii«…”

25 marca 2010 roku, w ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „»Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii« – od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”.

Organizatorem wydarzenia jest Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice przy współpracy m.in. z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie będzie drugim spotkaniem przedstawicieli miast partnerskich: Katowic i Saint-Etienne.

Jak piszą organizatorzy, celem konferencji jest „spojrzenie na metropolię jako miejsce specyficznej przestrzeni komunikacyjnej na linii mieszkańcy – miasto – metropolia. Aby metropolie nie były wyłącznie kolejnym szczeblem lokalnej administracji, ale miały swoją rzeczywistość społeczną, koniecznym wydaje się stworzenie specyficznego, metropolitalnego systemu przepływu informacji. System taki powinien umożliwić mieszkańcom kontakt z przestrzenią metropolii, jej funkcjami i bezpośrednimi wytworami. Społeczna przestrzeń metropolii nie powinna ograniczać się do jej zrębów instytucjonalnych, lecz funkcjonować jako metropolitalna przestrzeń społecznych przepływów. Wydaje się, iż spójna komunikacja i przepływ informacji na poziomie metropolitalnym stanowi istotny czynnik tworzenia społecznego kapitału zaufania, niezbędnego do synergicznego rozwoju obszaru metropolitalnego.”

Rozpoczęcie konferencji nastąpi o godz. 10.00.

Program konferencji: .

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.