facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GODZINY REKTORSKIE

Na prośbę Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Anna Łabno wyraziła zgodę na godziny rektorskie 5 kwietnia 2007 r. od godz. 8.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.