facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RECEPCJA RAFAŁA WOJACZKA

Instytut Mikołowski oraz redakcja pisma katastroficznego "Arkadia" są organizatorami sesji literackiej: Moja recepcja Rafała Wojaczka, która odbywać się będzie 8 i 9 listopada (czwartek-piątek) w siedzibie Instytutu przy ul. 1-go Maja 8/5 w Mikołowie. Sesja związana jest z wydaniem książki krytycznoliterackiej, będącej efektem współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Mikołowskiego. Książka zatytułowana Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy powstała pod redakcją Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego, stanowi tom II redagowanej przez prof. dr. hab. Marka Pytasza serii Bibliotheca Alia Universa. Jak pisze we wstępie publikacji sam dr Romuald Cudak, pracownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: to poniekąd książka rocznicowo-wspomnieniowa. Składa się bowiem z dwudziestu kilku tekstów, które postanowiliśmy przypomnieć z okazji 30. rocznicy śmierci Rafała Wojaczka. Są to nekrologi, wspomnienia, recenzje, eseje, rozprawy naukowe publikowane w latach 1965-2001, a poświęcone życiu i twórczości autora Sezonu. (...) Zwracaliśmy także uwagę na to, aby były to teksty reprezentujące wszystkie odmiany wypowiedzi, które pojawiają się w dorobku dotyczącym Wojaczka i jego twórczości. Organizowana przez Instytut Mikołowski dwudniowa sesja literacka stanowi element cyklu spotkań objętych wspólnym tytułem: Arkadie i katastrofy. W dyskusji na temat twórczości Rafała Wojaczka i jej recepcji wezmą udział poeci, badacze literatury, krytycy, wśród nich także JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. Spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 16.00, pierwszego dnia sesji obrady otworzy Dyrektor Instytutu Mikołowskiego Paweł Targiel, zaraz potem nastąpi autorska prezentacja książki Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego. Więcej informacji na temat spotkania uzyskać można dzwoniąc do Instytutu Mikołowskiego pod numer telefonu: 738 07 55. Poniżej ramowy program wystąpień zaproszonych do udziału w sesji gości: 8 listopada, czwartek, godz. 16.00 Romuald Cudak (badacz literatury, Uniwersytet Śląski) Aleksander Fiut (badacz literatury, Uniwersytet Jagielloński) Krzysztof Karasek (poeta, Warszawa) Bogusław Kierc (poeta, badacz literatury, Wrocław) Tadeusz Komendant (badacz literatury, redaktor „Twórczości”, Warszawa) Julian Kornhauser (poeta, badacz literatury, Uniwersytet Jagielloński) Jerzy Kronhold (poeta, Cieszyn) Ryszard Krynicki (poeta, wydawca, tłumacz, Kraków) Bronisław Maj (poeta, badacz literatury, Uniwersytet Jagielloński) Karol Maliszewski (poeta, krytyk literatury, Nowa Ruda) Jarosław Markiewicz (poeta, wydawca, Warszawa) 9 listopada, piątek, godz. 16.00 Mirosław Pęczak (socjolog, redaktor „Polityki”, Uniwersytet Warszawski) Tadeusz Pióro (poeta, tłumacz, redaktor PIW-u, Warszawa) Krzysztof Siwczyk (poeta, Gliwice) Tadeusz Sławek (poeta, tłumacz, Rektor Uniwersytetu Śląskiego) Piotr Sommer (poeta, tłumacz, redaktor naczelny „Literatury na świecie”, Warszawa) Andrzej Sosnowski (poeta, tłumacz, redaktor „Literatury na świecie”, Warszawa) Stanisław Stabro (poeta, badacz literatury, Uniwersytet Jagielloński) Maciej Szczawiński (poeta, redaktor Radia Katowice) Wacław Tkaczuk (poeta, redaktor Polskiego Radia, Warszawa) Henryk Waniek (malarz, eseista, Warszawa) Bohdan Zadura (poeta, prozaik, tłumacz, redaktor „Twórczości” i „Akcentu”, Puławy) Adam Ziemianin (poeta, Kraków) (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.