facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSTRZEGANIE NATURY LUDZKIEJ NA PRZESTRZENI XVIII-XX W.

3 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w Rybniku w auli Ośrodka Dydaktycznego UŚ przy ul. Rudzkiej 13a Rada Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku oraz Stowarzyszenie Meritum organizują konferencję naukową pt. Postrzeganie natury ludzkiej na przestrzeni XVIII-XX wieku. Harmonogram: Godz.9.00 Otwarcie konferencji i przywitanie gości Godz.9.15 Część filologiczna · '"Interesują go wyłącznie szwy". Natura człowieka według Fiodora Dostojewskiego' - dr Zbigniew Kadłubek · '"Ja" i "my". Pytania o naturę ludzką w literaturze XX wieku' - Mateusz Strużek Godz.10.15 Prelekcja prof. dra inż. Adama Szczurowskiego · "Wpływ nowoczesnych technologii eksploatacji górniczej na społeczne zachowania brygad pracowniczych w kopalniach" Godz.11.00 Część politologiczna · "Człowiek w postrzeganiu społecznej nauki Kościoła katolickiego" – dr hab. Roman Kochnowski · "Człowiek – obywatel, czyli społeczeństwo obywatelskie jako wspólnota" – Krystian Szytenhelm Godz.12.00 Część filozoficzna · "Społeczno - polityczny kontekst integralnego personalizmu Jacquesa Maritina" - dr Michał Kapias · "Życie jako wędrówka człowieka zmierzającego od nicości ku śmierci – studium filozofii egzystencjalnej na przykładzie koncepcji Sorena Kierkegaarda" – Wojciech Kiljańczyk · "Prawda i przeznaczenie - kabalistyczna wizja człowieka w twórczości F. Kafki" – dr Mirosław Piróg Godz.13.30 Przerwa obiadowa Godz.14.00 Panel dyskusyjny · "Przyszłość postrzegania natury ludzkiej" – dr Zbigniew Kadłubek (prowadzący), Krystian Szytenhelm (wprowadzenie) Godz.14.30 Zamknięcie konferencji Między poszczególnymi częściami konferencji zapewniony zostanie poczęstunek, a w porze obiadowej – ciepły posiłek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.