facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA DOKTORANTÓW

Od 2 do 4 kwietnia br. Wydział Filologiczny i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ zapraszają na konferencję Wietrzenie kanonu. XX wiek doktorantów Uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego, Warszawskiego oraz Śląskiego. Obrady odbywać się będą w Sali Rady Wydziału Filologicznego (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice). PROGRAM: 2 kwietnia g. 15.00 - Piotr Karwowski (UW) Marnotrawne potomstwo dekonstrukcji - Anna Szczepańska (UJ) Kanon – między całością a fragmentem - Tomasz Pawlus (UŚ) Kilka słów o wierności metodzie i konstruktywnej dekanonizacji - Jerzy Franczak (UJ) Przemysł kulturowy czy symulacja? Społeczno–rynkowe uwikłania kanonu literackiego - Jakub Momro (UJ) Kanon - interpretacja, etyka, pragmatyzm 3 kwietnia g.10.00 - Sonia Gwóźdź (UŚ) Jak zwietrzyć kanon w literaturze najnowszej? - Renata Pawlak (UAM) Wietrzenie uwiecznionego kanonu macierzyństwa - Izabela Głowacka–Kaczanowska (UW) Tradycje, konteksty, redefinicje. Polska lekcja kultury żydowskiej, czy żydowska lekcja polskości? - Bartłomiej Krupa (UAM) Wokół kanonu literatury holocaustu - Agnieszka Nęcka (UŚ) Kanon w uścisku mediów - Emilia Branny (UJ) Kanon a media elektroniczne g.15.00 - Olga Romańska – Malina (UŚ) W odległej przestrzeni poza kanonem. O wskrzeszaniu dawności, legendzie i autorytecie Stanisława Vincenza - Agnieszka Osiniak (UŚ) Zła prasa, zła poezja – Witolda Gombrowicza wietrzenie kanonu narodowego - Olga Masiuk (UW) Mariana Pankowskiego wieczna w polszczyźnie rozróba - Jagoda Wierzejska (UW) Nie-kanoniczne odczytanie dzienników Bobkowskiego z lat 1947 - 1960. Prezentyzm jako strategia retoryczna - Damian Strzeszewski (UW) Przywiało Orłosia. O niektórych próbach modelowania kanonu prozy powojennej - Lidia Adamczyk–Jóskow (UŚ) Wietrzenie kanonu literatury XX wieku na przykładzie wybranych podręczników do zreformowanego liceum – próba diagnozy 4 kwietnia g.10.00 - Tomasz Kaliściak (UŚ) Milcząca komnata króla Henryka. Wokół Opowieści o papierowej koronie Józefa Czechowicza - Marcin Wilk (UŚ) Kanon literacki - Polska, 1954 - Maciej Chojnowski (UW) Proza inteligencka jako rodzaj artykulacji doświadczenia nowoczesności. Inteligenckość, nowoczesność, tożsamość - Katarzyna Misztal (UW) Kanon odnaleziony: powrót literatury łatwej. Jacek Dehmel, Lala - Anna Marchewka (UJ) Kto się boi Ewy Szelburg - Zarembiny, czyli kogo brak w kanonie lektur - Lidia Koszkało (UJ) Kanon metatekstów dla literatury polskiej lat 50. Perspektywy współczesnego odczytania literatury lat 50

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.