facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SEMINARIUM PROJEKT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

30 marca br. o godz. 13.00 w sali 221 przy ul. Bankowej 14 odbędzie się seminarium Projekt kształcenia na odległość organizowane przez Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Centrum Technik Kształcenia na Odległość UŚ oraz Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr. hab. Macieja Sablika. Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Program: 13.00System kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim. Ramy projektuprof. zw. dr hab. inż. Jan Piecha 13.20Platformy wspomagania systemu kształcenia na odległość. Oprogramowanie do zarządzania zasobami – zadania realizowane w Centrum Technik Kształcenia na Odległośćmgr Paweł Pawełczyk 13.40Elementy standaryzacji zasobów i oprogramowania pracowni e-learning ZSKdr Jarosław Zyguła 14.15Warsztaty e-learning – prezentacja opracowańdr hab. Piotr Porwik, mgr Marcin Bernaś, mgr Tomasz Para, mgr Robert Król 16.00 – podsumowanie seminarium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.