facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AUKCJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na Aukcję Dzieł Sztuki, którą poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Na aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie na potrzeby nowopowstałej uczelni, licytowane będą dzieła pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ofiarowane przez nich na ten cel. Aukcja odbędzie się w środę 7 listopada w auli Uczelni przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach, początek o godz. 18.00. Na aukcji pojawią się prace pedagogów, którzy ostatnio uzyskali znaczące nagrody: · prof. Roman Kalarus - Grand Prix XIVII Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2001), · prof. Michał Kliś - I nagroda XIVII Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2001), · prof. Tadeusz Grabowski - III nagroda XIVII Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2001), · prof. Tomasz Jura - Nagroda Rektora ASP w Warszawie; XIVII Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2001), · Waldemar Węgrzyn (adiunkt w Katedrze Grafiki Warsztatowej, prodziekan) - I nagroda za grafikę wykonaną techniką druku cyfrowego na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Kanagawie (Japonia), · Bogdan Topor (adiunkt w Katedrze Grafiki Warsztatowej) - brązowy medal w kategorii rysunku na XI Biennale Grafiki w Taipei (Tajwan), wyjazd na otwarcie wystawy laureatów (7.11.2001) oraz udział w warsztatach edukacyjnych, pokaz własnej techniki warsztatowej i udział w seminarium na temat rysunku światowego. Najmłodsza uczelnia artystyczna naszego regionu - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęła działalność 1 września 2001 roku. Szczęśliwe doprowadzenie do jej powstania po ponad 50. latach bycia filią krakowskiej ASP stwarza zupełnie nowe szansę kształcenia dla uzdolnionej młodzieży na miejscu, u siebie, na Śląsku. Wraz z powstaniem samodzielnej szkoły zwiększono od razu limit przyjęć na I rok studiów blisko dwukrotnie (do 44 osób), po raz trzeci przeprowadzono nabór na Wieczorowe Studia Licencjackie (co powiększa liczbę studiujących na I roku o dalsze 25 osób). Istotnie przemodelowana została struktura kształcenia i sama koncepcja szkoły - od tego roku realizowana jest idea szkoły otwartej, umożliwiająca studentowi wybór pracowni i przedmiotów z szerokiej palety propozycji; utworzono od dawna postulowany i oczekiwany przez studentów kierunek - malarstwo. Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia funduszu stypendialnego dla asystentów-stażystów, tak potrzebnych w Akademii dla należytego funkcjonowania pracowni. Uzupełnione zostało też zaplecze teoretyczne i badawcze Akademii przez powołanie katedry teorii. Można więc z powodzeniem powiedzieć, że katowicka uczelnia na naszych oczach wybija się na niepodległość, ale wszystko wymaga środków. Dla wspomożenia nowopowstałej Akademii organizowana jest więc aukcja, z której dochód w całości przeznaczony będzie na najpilniejsze potrzeby szkoły. Profesorowie Akademii, jej pedagodzy, którzy tworzyli jej zręby i tradycję przez ponad pół wieku wspólnej historii z krakowską Macierzą, postanowili przekazać na aukcję swoje prace. To manifestacja poparcia z ich strony dla Akademii - ich domu od zawsze, a teraz na dodatek całkiem samodzielnego. (BPiK)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.