facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

23 i 24 marca br. JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek weźmie udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obrady dotyczyć będą wymiany informacji na temat zasad zatrudniania nauczycieli akademickich, przyjętych przez poszczególne uniwersytety oraz informacji o dokumentach dotyczących zarządzania uczelnią. Ponadto będzie miała miejsce dyskusja dotycząca propozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.