facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współczesny język polski - sesja naukowa

Dnia 14 listopada 2001 roku na Wydziale Filologicznym UŚ odbędzie się II studencka sesja naukowa "Współczesny jezyk polski", poświęcona prezentacji wyróżnionych prac studentów polonistyki. Zostanie zaprezentowanych 15 prac, rekomendowanych przez pracowników naukowych Instytutu Języka Polskiego UŚ. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Językoznawców. Program sesji Obrady odbywają się w sali Rady Wydziału Filologicznego, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro 14 XI 2001, godz. 10.00 - otwarcie sesji Prezentacja działalności Koła Naukowego Językoznawców (Patrycja Lesińska) Referaty (część I): 1. Zuzanna Ziaja: Językowe środki wartościowania w artykułach prasowych dotyczących programu „Big Brother” 2. Joanna Gruszczyńska: Stereotyp Ślązaka i Zagłębiaka 3. Anna Palewicz: Językowy obraz kobiety w reklamie 4. Daria Wlazło: „Przepraszam, tu nie wolno śpiewać”. Świat regulaminów 5. Adam Barwicki: Świadectwo wiary jako gatunek tekstu 6. Beata Klemens: List pasterski jako gatunek mowy 7. Natalia Moskwa: Analiza tekstologiczna i charakterystyka gatunkowa reportażu 8. Dorota Nawrot: Struktura i styl reportażu Ryszarda Kapuścińskiego Dyskusja Przerwa Referaty (część II): 9. Patrycja Mrowiec: Próba analizy gatunkowej protokołu 10. Magda Leonard: Listy do redakcji. Analiza pod względem gatunkowości, spójności i sposobów delimitacji 11. Oliwia Jakielaszek: Wartościowanie językowe w felietonach Piotra Wierzbickiego 12. Patrycja Szymańska: Analiza językowa usprawiedliwień szkolnych 13. Anna Klamecka: Zapożyczenia leksykalne w najnowszej poezji 14. Agnieszka Nęcka: Metafora cywilizacyjna w nowoczesnej poezji polskiej 15. Marta Siedlaczek: Ogłoszenie prasowe jako gatunek mowy Dyskusja Zamknięcie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.