facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZOWA SZKOŁA SPELEOLOGICZNA

Od 19 do 25 marca odbędzie się 25th Speleological School - Karst and Cryokarst współorganizowana przez Katedrę Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbywać się będzie pod honorowym patronatem JM Rektorów obu Uniwersytetów - prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka i prof. dr. hab. Leszka Pacholskiego. 22 marca w Międzywydziałowej Auli w Sosnowcu odbędzie się uroczysta sesja naukowa dedykowana pamięci Profesora Mariana Puliny, byłego Prorektora Uniwersytetu Śląskiego oraz wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi. O godz. 17.00 odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca trzydziestoletnią pracę Profesora na Uniwersytecie Śląskim. Uroczystościom będą towarzyszyły otwarte sesje referatowe i posterowe, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje wraz z programem konferencji są dostępne na stronie internetowej Katedry Geomorfologii http://geomorf.wnoz.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.