facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ

27 marca br. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (pl. Rady Europy 1) odbędzie się spotkanie Światowe kierunki w nauce oraz technologii - wyzwania wobec śląskiego sektora badawczo-rozwojowego. W spotkaniu, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, uczestniczyć będą Francois Farhi, europejski ekspert w zakresie foresight, Christian Svanfeldt z DG Nauka Komisji Europejskiej oraz Jacek Kucinśki, który obecnie sprawuje nadzór metodologiczny nad Narodowym Programem Foresightu "Polska 2020". Formularz potwierdzający uczestnictwo należy przesłać drogą e-mailową lub faksem: 032 251 64 21 do dnia 19 marca 2007r. Harmonogram: 09.15 - Rejestracja uczestników 09.30 - Otwarcie - Janusz Moszyński, Marszałek Woj. Śląskiego 09.40 - Rozwój Technologii w kontekście Regionalnego Systemu Innowacji – Luk Palmen, menedżer projektu JZ RSI 09.50 - Foresight dla Europy – Christian Svanfeldt, Komisja Europejska, DG Nauka, Directorat C 10.20 - Metodologia i doświadczenia z opracowania raportu: „Emerging Science and Technology priorities in public research Policies in the EU, the US and Japan” – Elie Faroult 10.50 - Przerwa kawowa 11.00 - Program Narodowy Foresight „Polska2020” – Jacek Kuciński 11.20 - Panel dyskusyjny z udziałem Christian Svanfeldt, Francois Farhi, Jacek Kuciński oraz przedstawiciele regionalnych projektów w zakresie foresight: „Światowe kierunki w nauce oraz technologii – wyzwania wobec śląskiego sektora badawczo-rozwojowego” 12.20 - Podsumowanie 12.30 - Poczęstunek

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.