facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WIELKI FINAŁ DYKTANDA DLA CUDZOZIEMCÓW

Od 19 do 25 marca br. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oferuje studentom bułgarskich polonistyk wiele polonistycznych atrakcji. 23 marca odbędzie się wielki finał konkursu ortograficznego dla obcokrajowców w Bułgarii. Po raz pierwszy tego typu impreza będzie miała miejsce właśnie w Bułgarii - w gmachu Uniwersytetu im. Klimenta Ochridzkiego w Sofii oraz w pomieszczeniach Instytutu Polskiego. Tekst dyktanda napisała dr Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W jury zasiądą - dr Aleksandra Achtelik, wicedyretor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz mgr Maria Czempka, lektorka Szkoły. Współpraca Szkoły z polonistykami bułgarskimi trwa od kilkunastu lat. Najściślejsze kontakty Szkoła utrzymuje z Sofią, ale i z pozostałymi bułgarskimi uniwersytetami organizuje wiele wspólnych przedsięwzięć. Uniwersytet Śląski prowadzi m.in. wymianę studentów i pracowników w ramach programu Socrates Erasmus z Uniwersytetem Sofijskim oraz Uniwersytetem w Wielkim Trnowie. W obu tych uczelniach, a także w Uniwersytecie w Płowdiwie, z którym współpracujemy w sposób mniej sformalizowany dr A. Achtelik i mgr M. Czempka przeprowadzą serię wykładów i seminariów. Będą to zajęcia na temat współczesnego języka polskiego, polskiej etykiety językowej, polskiej kultury ludowej i popularnej. To właśnie pracownicy polonistyki z Płowdiwu wpadli na pomysł ogólnobułgarskiego polskiego dyktanda i to oni zwrócili się z propozycją wspólnego zorganizowania finału konkursu do Szkoły Języka i Kultury Polskiej podczas jesiennej wizyty w Sofii dyrektor Szkoły, dr hab. Jolanty Tambor, która gościła tam z serią wykładów na zaproszenie Instytutu Polskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.