facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. RICHARD PIPES NA UNIWERSYTECIE ŚLASKIM

15 marca na Uniwersytecie Śląskim będzie gościł prof. Richard Pipes - doradca prezydenta USA Ronalda Reagana, historyk, politolog, filozof, profesor Uniwersytetu Harvarda, dyrektor Centrum Badań nad Rosją, przewodniczący Rady do Spraw Stosunków Amerykańsko-Sowieckich, członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauki, znawca historii Rosji. Prof. Richard Pipes to także doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego - tytuł ten otrzymał 19 maja 1994 roku. Prof. Richard Pipes weźmie udział w konferencji naukowej Stan wojenny w Polsce – dylematy i kontrowersje po upływie ćwierćwiecza, która odbędzie się 15 marca 2007 r. w godz. 9.30–13.30 w auli Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W konferencji wezmą również udział prof. dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Halina Rusek, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, prof. dr hab. Idzi Panic, Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych. Oprawę artystyczną obrad zapewnią studenci Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie. W trakcie pobytu w Polsce w dniach 12-19 marca prof. Richard Pipes odwiedzi rodzinne strony. - Profesor Pipes zawsze podkreśla swoje związki z Polską. Dzieciństwo i młodość spędził w Cieszynie. Jego rodzice mieli tu kiedyś fabrykę czekolady. To nasz Wydział wystąpił z wnioskiem o nadanie mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Dlatego cieszymy się, że podczas jego krótkiego pobytu w Polsce będziemy mogli gościć tego wybitnego uczonego u nas – mówi prof. Halina Rusek, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Terminarz spotkań prof. Richarda Pipesa podczas pobytu w Polsce: 14 marca (w godz. 10.30–11.30) będzie uczestniczył w konferencji studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, podczas której wygłosi wykład. Tego samego dnia po południu będzie gościem władz miejskich Cieszyna – o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza zaprezentowana zostanie jego droga życiowa i dorobek naukowy, otrzyma tam specjalnie dla niego przygotowaną Księgę i pozna jej współautorów. 15 marca będzie uczestniczył m.in. w konferencji naukowej pt.: „Stan wojenny w Polsce – dylematy i kontrowersje po upływie ćwierćwiecza”, która odbędzie się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 17 marca wygłosi wykład podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 19 marca spotka się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (spotkanie odbędzie się w Auli UKW w Bydgoszczy). Będzie jednym z gości uroczystego otwarcia obchodów „wydarzeń bydgoskich 19 marca 1981 roku” z udziałem Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. 20 marca prof. Richard Pipes odlatuje do USA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.