facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące „Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim – etap I”

8 marca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec ul. Będzińska 60) odbędzie się spotkanie dotyczące „Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim – etap I”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Program spotkania przewiduje prezentację systemu przygotowaną przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy wdrażające system na uczelni: Asseco Poland SA, SAP Polska Sp. z o.o., Sygnity SA.

Harmonogram obejmuje również spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych tematyką staży i praktyk, przedstawiciele ww. firm omówią zasady rekrutacji obowiązujące w ich jednostkach.

Organizatorem wydarzenia jest Dział Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej Uniwersytetu Śląskiego oraz uczelniane Biuro Karier. 

Program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.