facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozporządzenie w sprawie matur najwcześniej w przyszłym tygodniu

Rozporządzenie regulujące przeprowadzenie egzaminu dojrzałości w tym roku podpisane zostanie przez ministra edukacji najwcześniej w przyszły wtorek (6 listopada) - poinformowała Lidia Jastrzębska, rzecznik prasowy MENiS. Dzisiaj na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (www.men.waw.pl) zamieszczony został projekt rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie zmienia częściowo wcześniejsze rozporządzenie ministra edukacji z 21 marca 2001 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. W nowym projekcie znalazł się m.in. zapis, że egzamin dojrzałości przeprowadzany według nowych zasad będzie dopiero od wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2004-2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do tego czasu obowiązuje "stara" matura z elementami pomostowymi (do regulaminu starych matur dodano elementy nowej matury). Projekt zakłada także, że uczniowie, którzy chcieliby w sesji wiosennej w obecnym roku szkolnym zdawać maturę według nowych zasad (zgodnych z rozporządzeniem z marca 2001 r.) powinni do 30 listopada złożyć oświadczenie pisemne w tej sprawie do dyrektora swojej szkoły. Dyrektor ma obowiązek przekazać listę uczniów, którzy wybrali nową maturę do 5 grudnia do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Możliwość wyboru: stara czy nowa matura, będzie obowiązywać tylko w obecnym roku szkolnym. Zgodnie z projektowaną zmianą maturzyści zdający egzamin według nowych zasad najpierw zdawać będą egzamin zewnętrzny (pisemny - oceniany przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych), a następnie wewnętrzny (ustny). Rozporządzenie z marca zakładało odwrotną kolejność. (PAP)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.