facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Od 23 do 25 lutego 2007 r. w ramach Studium organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejny zjazd dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec. Zajęcia odbędą się w gmachu Humboldt-Universität w Berlinie. W trakcie tego zjazdu wykłady poprowadzą: dr hab. Jolanta Tambor (zajęcia z podstaw fonetyki i poprawnej wymowy oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej) i dr hab. Danuta Opacka-Walasek (zajęcia z literatury w nauczaniu cudzoziemców). 2 marca rozpocznie się w Katowicach kolejna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Studium powstało w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i jest organizowane już od 8 lat, jego celem jest kształcenie lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studium przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.