facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sesja popularnonaukowa „Tradycje śląskiego regionalizmu”

18 marca 2010 r. o godzinie 10.30 w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (sala Sejmu Śląskiego) odbyła się sesja popularnonaukowa pt: „Tradycje śląskiego regionalizmu” poświęcona 90-leciu uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy w dniu 15 lipca 1920 r. Ustawy Konstytucyjnej zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Sesja zorganizowana była przez Katedrę Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Katowicach.

W seminarium  uczestniczył prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program sesji:

  1. Prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa (Wydział Prawa i Administracji UŚ) – „Geneza autonomii śląskiej. Uwarunkowania społeczne i polityczne”.
  2. Dr Andrzej Drogoń (IPN Katowice/Wydział Prawa i Administracji UŚ) – „Instytucje autonomiczne: Sejm Śląski, Śląska Rada Wojewódzka, Skarb Śląski (tangenta)”.
  3. Sędzia Elżbieta Kaznowska (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach) – „Sądownictwo administracyjne w województwie śląskim: specyfika autonomiczna czy inne odrębności instytucjonalne?”.
  4. Piotr Spyra (Zarząd Województwa Śląskiego) – „Ugrupowania polityczne na Śląsku i ich wpływ na fukcjonowanie Sejmu Śląskiego”.
  5. Wręczenie księgi jubileuszowej prof. zw. dr. hab. Józefowi Ciągwie z okazji 70-lecia urodzin.
  6. Poczęstunek.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.