facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego jest organizatorem sesji naukowej odbywającej się 21 lutego z okazji ustanowionego przez UNESCO Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro. Początek o godz. 10.00. program sesji: 10.00 Otwarcie obrad 10.05 - 10.20 Piotr Żmigrodzki: Czy jest nam potrzebny Dzień Języka Ojczystego? Kilka słów o sytuacji polszczyzny na początku XXI wieku. 10.20 - 10.40 Magdalena Pastuchowa: Tradycja językowa w leksyce – formy obecności. 10.40 - 11.00 Katarzyna Mazur: Z problemów składniowych współczesnej polszczyzny. 11.00 - 11.20 Piotr Rybka: Możliwości międzynarodowego alfabetu fonetycznego w zakresie oznaczania zjawisk fonetycznych na przykładzie wybranych problemów fonetyki języka polskiego. dyskusja przerwa 12.00 - 12.20 Małgorzata Kita: Relacjonemy miłosne. 12.20 - 12.40 Iwona Słomak: Amorficzność obrazu pojęcia CIAŁO (na przykładzie "Woyska serdecznych afektów" Hilariona Falęckiego). 12.40 - 13.00 Katarzyna Wyrwas: Budujemy mosty. Kilka uwag o etymologiczno historycznych i innych aspektach budowania. 13.00 - 13.20 Aldona Skudrzyk: Co z tą grzecznością? Zapiski „obserwatora uczestniczącego”. 13.20 - 13.40 Teresa Rączka, Marcin Maciołek: Słownictwo komputerowe - na przykładzie wybranych języków Europy Środkowo-Wschodniej. dyskusja. zamknięcie obrad. kontakt: prof dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego UŚ tel. 032 2009 515 032 2009 509

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.