facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Po posiedzeniu konferencji rektorów

W piątek, 26 października br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu omawiano: stanowisko w sprawie Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego, opracowanie i wdrożenie Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji oraz sprawy związane z dotacjami budżetowymi. Problematyka poruszona podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego oscylowała wokół trzech głównych kwestii: · Dyskusja nad wybranymi elementami Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 przyniosła efekt w postaci sformułowania oficjalnego stanowiska w sprawie projektu budowy Akademickiego Centrum Medycznego (którego podstawowym zadaniem będzie świadczenie usług zdrowotnych najwyższego poziomu referencyjnego). Zostanie ono przedstawione podczas zaplanowanego na środę 31. października w Urzędzie Marszałkowskim posiedzenia Komitetu Sterującego Programu poświęcone właśnie budowie ACM; · Omówiono także wybrane kwestie związane z opracowaniem i wdrożeniem Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, służącego poszerzeniu oferty i ułatwieniu dostępu do edukacji. Więcej informacji na ten temat (projekt zgłoszono pod rozwagę Komitetu Badań Naukowych) udzielić może Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość prof. Stanisław Juszczyk (e-mail: juszczyk@us.edu.pl); · JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek piastujący funkcję Prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego podpisał pismo skierowane do nowej Minister Edukacji Narodowej – Krystyny Łybackiej – będące wyrazem zaniepokojenia nie potwierdzonymi do tej pory oficjalnie informacjami o planowanym ograniczeniu dotacji budżetowych. Jednocześnie wystosowana została prośba o wyjaśnienie rządowych planów dotyczących finansowania śląskich szkół wyższych w bieżącym roku akademickim. (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.