facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DLA DOKTORANTÓW - POWSTAJE SAMORZĄD!

Prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Kształcenia UŚ, zaprasza wszystkich doktorantów, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zainteresowanych powstaniem organów samorządu, na zebranie organizacyjne. Odbędzie się ono w poniedziałek 26 lutego 2007 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego, w rektoracie UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 12. W programie przewidziano m.in. wybór władz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów i dyskusję nad projektem regulaminu samorządu. Ukonstytuowanie się organów samorządu jest niezbędnym warunkiem wprowadzenia i stosowania ważnych przepisów, m.in. regulaminu studiów doktoranckich i regulaminu pomocy materialnej oraz stwarza możliwość reprezentowania doktorantów w radach wydziałów i senacie uczelni. Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu. Pismo Prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Kształcenia UŚ, z zaproszeniem do udziału w zebraniu organizacyjnym: plik w formacie ".pdf"

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.