facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA "WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIANIA OSÓB WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY

Stowarzyszenie France Pologne pour l’Europe, Urząd Miasta Katowice i Uniwersytet Śląski w Katowicach zapraszają na konferencję Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudniania osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta, która odbędzie się w ramach organizowanych przez stowarzyszenie cyklicznych spotkań pod nazwą Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się 2 marca br. w auli rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.: Pan Tomasz Nowakowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele miasta partnerskiego Katowic francuskiego Saint Etienne. Dyskusje z udziałem lokalnych ekspertów poprowadzą Pan Marek Sarjusz-Wolski, Redaktor Naczelny Magazynu Unia&Polska oraz Pan Prof. Jacek Wódz – Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Konferencja odbędzie się pod auspicjami Komisji Europejskiej. Celem konferencji jest wsparcie lokalnej, międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej debaty na temat dalszego rozwoju Katowic poprzez zintegrowane działania na rzecz tworzenia większej ilości miejsc pracy o lepszej jakości oraz inwestycji w kapitał ludzki w odpowiedzi na cele zrewidowanej Strategii Lizbońskiej oraz w oparciu o jej narzędzia na najbliższy okres programowania 2007-2013. Możliwość pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy stawia przed Katowicami ogromną szansę. Czy będziemy w stanie z niej skorzystać? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Te i inne pytania stanowić będą kanwę dyskusji, która ma na celu przyczynić się do jak najlepszego przygotowania do przyszłych przedsięwzięć lokalnych podmiotów rozwoju społeczno-gospodarczego. Służyć temu ma perspektywiczna refleksja, usprawnienie wymiany informacji oraz wykorzystanie nowych możliwości współpracy przez wymianę dobrych praktyk. Szczególne miejsce w tym spotkaniu przypisuje się udziałowi młodych ludzi jako aktywnych uczestników debaty, którzy będą mogli wyrazić swe obawy i nadzieje w perspektywie wejścia na lokalny rynek pracy oraz dowiedzieć się jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników, jak kształtować będą się tendencje katowickiego rynku pracy, bądź jakie szkolenia i system edukacji są najbardziej efektywne i pożądane na rynku? Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską. Zgłoszenia udziału w Konferencji: Wypełniony formularz zawierający imię, nazwisko i nazwę instytucji proszę przesłać do 26 lutego 2007 r. na adres e-mail: konferencja@um.katowice.pl lub na numer faksu: 32 25 37 423. Udział w Konferencji jest bezpłatny. PROGRAM KONFERENCJI 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 – 10.15 Powitanie uczestników · Pan Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice · Pan Jacques Brière Członek Zarządu Stowarzyszenia France-Pologne pour l’Europe · Pan prof. dr hab. Janusz Janeczek Rektor Uniwersytetu Śląskiego 10.15 – 12.15 CZĘŚĆ I Wystąpienie wprowadzające: Pan Tomasz Nowakowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego STRATEGIA LIZBOŃSKA A LOKALNE DZIAŁANIA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA Moderacja: Marek Sarjusz Wolski, Redaktor Naczelny Magazynu Unia&Polska Perspektywy, priorytety i narzędzia europejskie na okres 2007-2013 · Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej · Wystąpienie przedstawiciela Parlamentu Europejskiego Doświadczenia samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości · Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok · Przedstawiciel Miasta Saint-Etienne /Francja/ Debata z uczestnikami 12.15 – 12.35 Przerwa kawowa 12.35 – 14.45 CZĘŚĆ II MŁODZIEŻ – EDUKACJA - LOKALNY RYNEK PRACY WZAJEMNE OCZEKIWANIA I PERSPEKTYWY Panel dyskusyjny z udziałem studentów. Wstęp i moderacja prof. Jacek Wódz – Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Uniwersytet Śląski · Wystąpienia przedstawicieli studentów Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych · „Formy wsparcia dla młodych ludzi na rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach”” - Pani Barbara Zając, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach · „Uczelnie wyższe – platformą wiedzy w nowoczesnej gospodarce” - Pan Luk Palmen Menedżer Projektu · „Oczekiwania francuskich przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji polskiego personelu” - Pan Christophe Saby, Dyrektor śląskiego oddziału Giraud International Pologne Sp. z o.o. · „Doświadczenia firmy Prevoir na śląskim rynku pracy” Pan Colin Turner, Koordynator sieci handlowej, Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A., Oddział w Polsce · „Pracodawca vs Pracownik – kto ustala reguły gry? Rynek pracy – konfrontacja oczekiwań i możliwości” – Pani Aleksandra Masłowska, Prezes firmy doradztwa personalnego Masłowska Consulting Group Debata i podsumowanie Konferencji 14.40 Lunch Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.