facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BÓG I PRZYRODA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII PROCESU

W piątek 9 lutego o godz. 17.30 na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odbędzie się kolejne seminarium z cyklu Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Przedmiotem spotkania będzie analiza końcowego rozdziału najważniejszej książki Whiteheada Process and Reality pt. Bóg i świat. Poruszana będzie kwestia Dynamiczne spełnienie Świata w Bogu i Boga w Świecie. Seminarium organizowane jest przez Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ, Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych. Seminarium jest otwarte, nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.