facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmiany w Komitecie Badań Naukowych

Ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych został prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Zastąpi on na tym stanowisku prof. Andrzeja Wiszniewskiego, którego czteroletnia kadencja dobiegła końca. Michał Kleiber, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, jest członkiem Polskiej Akademii Nauk od 1994 r. Jest absolwentem wydziałów budownictwa lądowego (Politechnika Warszawska) i matematyki (Uniwersytet Warszawski). Na początku tego tygodnia premier odwołał ze stanowiska podsekretarza stanu w Komitecie Badań Naukowych Małgorzatę Kozłowską. Przez pewien okres będzie ona jednak nieetatowym doradcą przewodniczącego KBN. (Computerworld)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.