facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA HSA

W dniach od 7 do 9 lutego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja podsumowująca działalność projektu Human System Audit in the Health Care Sector (HSA) realizowanego w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Partnerami w projekcie są zespoły uniwersyteckie złożone ze specjalistów w dziedzinie psychologii pracy i organizacji: Universitat de Barcelona, Aston University, Universidade de Coimbra oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz szpitale: CSM Hospital de Mataró, Children’s Hospital, Birmingham, Hospitals da Universidade de Coimbra oraz Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Koordantorem projektu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. Małgorzata Górnik-Durose z Instytutu Psychologii. Konferencja ma na celu zebranie i porównanie danych z czterech krajów europejskich (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Polski) odnoszących się do ewaluacji efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. W ramach projektu dokonana została diagnoza jakości zespołu w wybranej jednostce medycznej, sposobu zarządzania nim oraz zidentyfikowane obszary krytyczne w jakich pożądane byłyby zmiany. Na tej podstawie skonstruowano program szkoleniowy on-line dla wybranych osób, które zarządzają ludźmi w szpitalu klinicznym. W trakcie konferencji omawiane będą efekty programu szkoleniowego oraz ustalane kierunki dalszych prac w tym zakresie zmierzające do wykorzystania zróżnicowanych doświadczeń partnerów projektu w celu opracowania optymalnego systemu oceny jakości personelu w służbie zdrowia oraz stworzenia efektywnego programu długofalowych szkoleń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.