facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OBRADY KRUŚ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek weźmie udział w odbywającym się w dniach od 1 do 2 lutego posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Obrady konferencji poświęcone będą m.in. omówieniu problemów związanych z funkcjonowaniem Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich oraz możliwościami nawiązania współpracy z Komisją Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem konferencji jest Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Obrady, odbędą się w Zespole Parkowo-Pałacowym AE Trzebini - Młoszowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.