facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich zaplanowano na piątek 26. października (początek o godzinie 14.00) w sali Kolegium Rektorskiego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12. Program obrad przewiduje dyskusję nad Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz omówienie wybranych kwestii związanych z opracowaniem i wdrożeniem Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, służącego poszerzeniu oferty i ułatwieniu dostępu do edukacji. Więcej informacji na temat projektu systemu zdalnej edukacji, zgłoszonego pod rozwagę Komitetu Badań Naukowych, udzielić może Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość prof. Stanisław Juszczyk - e-mail: juszczyk@us.edu.pl (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.