facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wampiriada 2001

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w czwartej już edycji Akcji honorowego krwiodawstwa. Specjalistyczny autobus przystosowany do pobierania krwi zaparkuje we wtorek 30. października na katowickim placu Sejmu Śląskiego tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W godzinach od 10.00 do 17.00 każdy kto mieści się w przedziale wiekowym 18-65 lat, jest zdrowy, zjadł lekki posiłek i ma przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a poza tym nie jest mu obojętny los wielu chorych - powinien niezwłocznie i honorowo oddać krew potrzebującym. Wszystkim, którzy chcieliby regularnie oddawać krew przypominamy, że Ustawa o Publicznej Służbie Krwi z dnia 22.08.1997 roku określa uprawnienia przysługujące Honorowym dawcom krwi w Polsce: - dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, - posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi, - korzystanie ze świadczenia zakładów lecznictwa otwartego i aptek poza kolejnością. Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach mieści się przy ul. Raciborskiej 15, tel. 251 64 61 e-mail: rckik@rckik-katowice.com.pl Więcej informacji o działalności RCKiK i przebiegu poprzednich edycji Wampiriady: http://www.rckik-katowice.com.pl (BPiK) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informuje: ODDAĆ KREW... DLACZEGO? PONIEWAŻ JEST NIEZASTĄPIONA Krew jest substancją złożoną, składającą się z komórek (krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi) zawieszonych w osoczu - płynie bogatym w sole mineralne, cukry, witaminy i białka. Obecnie krew pełna przetaczana jest rzadko (masywne krwotoki). Najczęściej jest rozdzielana przez odwirowanie na różne składniki przetaczane chorym, u których stwierdza się ich niedobory. Każdy chory otrzymuje więc tylko to, czego niezbędnie potrzebuje. Pobieraniem krwi i przygotowaniem preparatów krwiopochodnych zajmują się Centra Krwiodawstwa i Punkty Krwiodawstwa. KTO MOŻE ODDAWAĆ KREW? Krew pełną mogą oddawać wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat, w odstępach nie krótszych niż 8 tygodni. Krwi nie pobiera się od: - osób, które przebyły lub są chore na żółtaczkę zakaźną, - nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, - chorych wenerycznie, - chorych na gruźlicę, - alkoholików, - chorych na padaczkę, - chorych na choroby nowotworowe, - chorych na choroby układu krążenia, - powracających z Afryki Środkowej i Zachodniej, Tajlandii przez okres 12 miesięcy, - odbywających karę pozbawienia wolności i w okresie 12 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego. CZY ODDAWANIE KRWI JEST BEZPIECZNE? OCZYWIŚCIE TAK! PAMIĘTAJ! - nie przychodź na czczo lub poinformuj o tym lekarza, - unikaj pożywienia zbyt bogatego w tłuszcze w godzinach poprzedzających pobranie krwi, - samo pobranie krwi trwa krótko i nie stwarza żadnego ryzyka zarażenia. Cały sprzęt do pobierania krwi jest sterylny - jednorazowego użytku. Każde oddanie krwi jest poprzedzone badaniem lekarskim i wypełnieniem ankiety. - Jeśli masz wątpliwości co do stanu Twojego zdrowia, zapytaj lekarza. On Ci odpowie. Pobrana od Ciebie krew jest poddawana następującym badaniom: - badania hematologiczne (hematokryt lub hemoglobina), - badania biochemiczne (transaminaza alaninowa), - oznaczenie grupy krwi układu ABO i czynnika Rh, - wykonanie badań w kierunku chorób przenoszonych przez krew; wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka typ B,C), AIDS, kiła. O każdym odstępstwie od normy zostaniesz poinformowany w sposób poufny. Twoja krew jest coraz częściej przez nas przetwarzana tak, aby chory mógł dostać ten składnik krwi, którego rzeczywiście potrzebuje.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.