facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nareszcie bez podatku!

Dzięki wchodzącej w życie 1 stycznia 2001 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od fiskalnej daniny zostaną stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Były one dotąd opodatkowane jako jedyne (!) pośród świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Warto zauważyć, że zmiana tego stanu rzeczy jest w dużej mierze zasługą Uniwersytetu Śląskiego. Byliśmy bowiem pierwszymi, którzy zwrócili uwagę polityków i mediów na zawstydzające niedopatrzenie legislacyjne. Po wprowadzeniu zmian, ponad 70 naszych studentów będzie mogło otrzymać należne stypendium w pełnej nominalnej wysokości. (mapi)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.