facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 16 stycznia o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych, zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2007 i uchwała w sprawie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.