facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozporządzenie dotyczące matur jeszcze nie podpisane

Rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminu wprowadzenia nowych matur nie zostało jeszcze podpisane. Jest w uzgodnieniach międzyresortowych - poinformowała minister edukacji. - Najwcześniej jak tylko będzie to możliwe, rozporządzenie podpiszę - zapowiedziała dzisiaj Krystyna Łybacka na konferencji prasowej. Zgodnie z sobotnią decyzją rządu, nowa matura (bez obowiązkowej matematyki) zostanie wprowadzona w roku szkolnym 2004/2005. Jednocześnie w obecnym roku szkolnym i w latach najbliższych zostaną stworzone warunki (określone w uzgadnianym rozporządzeniu), które pozwolą wykorzystać uczniom przygotowującym się do nowej matury zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności - przypomniała minister Łybacka. - W tym zakresie projektowane są m.in. następujące rozwiązania: rozszerzenie dla uczniów zdających egzamin dojrzałości katalogu przedmiotów do wyboru, m.in. o filozofię, historię sztuki, historię muzyki, wiedzę o tańcu, wiedzę o społeczeństwie oraz zniesienie ograniczeń przy wyborze informatyki. Wprowadzone zostanie także uznawanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego za równoważny ze zdaniem matury z tego języka - powiedziała Łybacka. Równolegle Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu proponuje, by uczniom zdającym egzamin dojrzałości, którym nie powiedzie się egzamin z języka polskiego, umożliwić przystąpienie do części ustnej. - Uczniowie, którzy przyjęte rozwiązania "pomostowe" uznają za niewystarczające, mogą po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody (termin określony będzie w rozporządzeniu) zdawać nową maturę zgodnie z obowiązującymi zasadami, czyli z obowiązkową matematyką - powiedziała Łybacka. Dodała, że "rozwiązanie to ma charakter przejściowy i dotyczy wyłącznie bieżącego roku szkolnego". Pytana o to, jaki termin składania oświadczeń znajdzie się w rozporządzeniu, Łybacka odpowiedziała: "Chcielibyśmy, by nie przekroczył on listopada. Bardzo chcielibyśmy, by był to 15 listopada, ale nie wiemy, jak długo rozporządzenie będzie w konsultacjach międzyresortowych". Wszystkie egzaminy pisemne niezależnie od ich formuły odbędą się w jednym majowym terminie. Oznacza to, że ci maturzyści, którzy wybiorą nową maturę, będą najpierw zdawali egzaminy pisemne - zewnętrzne, a dopiero później ustne - wewnętrzne (wcześniej planowana była odwrotna kolejność). Minister Łybacka wyraziła nadzieję, że wszyscy uczniowie, którzy zechcą zdawać w tym roku nową maturę, nie będą musieli zdawać egzaminów wstępnych na te uczelnie, których senaty podjęły uchwały o uznaniu wyników nowej matury podczas rekrutacji. (PAP)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.