facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVI OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Od 13 do 15 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach potrwają eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Biologicznej. Weźmie w nich udział 275 uczniów z 58 szkół średnich województwa. program eliminacji Podstawą zakwalifikowania do eliminacji II stopnia jest pozytywna ocena wykonanego przez uczniów posteru, na którym przedstawiają wyniki swoich biologicznych doświadczeń lub terenowych, przyrodniczych obserwacji. Oceny pracy dokonują członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej – pracownicy WBiOŚ. W pierwszym dniu zawodów uczestnicy będą rozwiązywali test pisemny, składający się ze 100 pytań. W ustnej części eliminacji (niedziela) wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów z testu. Egzamin ustny polega na obronie tez zawartych w prezentowanym posterze, rozmowie o biologicznych zainteresowaniach ucznia, dyskusji na temat literatury zacytowanej w pracy. W trzecim dniu zawodów zaplanowane jest uroczyste zakończenie, w trakcie którego laureaci otrzymują stosowne zaświadczenia i dyplomy oraz rzeczowe i książkowe nagrody, zakupione z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele – opiekunowie najlepszych olimpijczyków. W trakcie trwania zawodów uczniowie zapoznają się z informacjami na temat studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału. Laureaci eliminacji okręgowych będą reprezentowali województwo śląskie w eliminacjach centralnych, organizowanych w kwietniu na Uniwersytecie Warszawskim. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej kwalifikuje do nich około 100 uczniów z całej Polski. W ubiegłorocznych, jubileuszowych zawodach wzięło udział 14 olimpijczyków z naszego okręgu. Do ustnej części zawodów zakwalifikowało się osiem osób, cztery uzyskały tytuł laureata. Pierwsze miejsce w XXXV Jubileuszowej Olimpiadzie Biologicznej zajął Marcin Ziemniak, uczeń LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W lipcu Marcin reprezentował nasz okręg i Polskę na XVII Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, która odbywała się w Rio Cuarto w prowincji Cordoba w Argentynie. Zajął na niej 61 miejsce, zdobywając brązowy medal. W czwórce uczestników zawodów międzynarodowych już od kilku lat znajduje się uczeń z naszego okręgu. Równolegle z eliminacjami okręgowymi odbywa się konkurs posterów, w którym biorą udział autorzy ciekawych, nowatorskich prac, prawidłowo wykonanych i wysoko ocenionych przez KOOB. Postery laureatów tego konkursu są wysyłane do Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej, który najlepsze spośród otrzymanych prac typuje do Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej organizowanego prze Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Na początku stycznia odbyły się ogólnopolskie eliminacje tegorocznego konkursu. Drugą nagrodę zdobyli Dominika Raszka z LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie i Marcin Orecki z LO im. H. Sienkiewicza w Zabrzu – uczestnicy ubiegłorocznej Olimpiady Biologicznej w naszym okręgu. Ich prace, to jedyne prace biologiczne nagrodzone w tej edycji konkursu. Udział w poszczególnych etapach Olimpiady Biologicznej jest dla jej uczestników doskonałą okazją do bardziej praktycznego zapoznania się z różnymi aspektami wiedzy biologicznej. Uczeń ma szansę samodzielnego wykonania naukowego doświadczenia, a w czasie terenowych obserwacji do zauważenia ekologicznych powiązań na różnych szczeblach organizacji żywej materii. Uświadamia to potrzebę ochrony bioróżnorodności, uczy szacunku do otaczającego świata przyrody. Uczestnicy olimpiady łatwiej podejmują decyzję o kierunku dalszych studiów wyższych, są bardzo dobrymi studentami i absolwentami, często kontynuują swą pracę na studiach doktoranckich. Sekretarz KOOB w Katowicach mgr Anna Gawron

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.