facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UPODOBANIE BOGA W DZIELE STWORZENIA

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych i Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu: Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Spotkanie odbędzie się w piątek 12 stycznia o godz. 17.30 w klasztorze franciszkańskim w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Przedmiotem spotkania będzie analiza końcowego rozdziału najważniejszej książki A.N. Whiteheada Process and Reality pt. "Bóg a Świat" - kwestia Upodobanie Boga w dziele stworzenia. Spotkanie poprowadzą o. dr Kleofas Gródek OFM i dr Bogdan Ogrodnik. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.