facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe odbędzie się 4 marca 2010 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12).

W roku akademickim 2009/2010 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzyma 71 studentów, co daje naszej uczelni trzecie miejsce w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim).

Lista stypendystów Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2009/2010 r.

Stypendyści lat ubiegłych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.