facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CERN DLA POLSKIEJ SZKOŁY

W czwartek 11 stycznia gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie przebywający z wizytą w Polsce dr Mick Storr, odpowiedzialny za programy edukacyjne Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, który spotka się z przedstawicielami śląskiego kuratorium i władz Uniwersytetu Śląskiego oraz zaprezentuje zainteresowanym nauczycielom program i ofertę współpracy CERN-u ze środowiskami szkolnymi. Zwiedzi też prezentowaną na UŚ interaktywną wystawę Nauki dawne i niedawne i weźmie udział w lekcji pokazowej dla nauczycieli: Innowacyjne techniki nauczania - możliwości PRS-u. Polska jest współwłaścicielem CERN-u. Z faktu tego, poza korzyściami naukowymi i technologiczno-gospodarczymi, wynika także możliwość naszego udziału w licznych programach edukacyjnych tej organizacji. W roku 2007 rozpoczęty zostanie program skierowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych realizowany w językach narodowych krajów członkowskich, w tym w języku polskim. Przewiduje on wizyty grup nauczycieli w Genewie, w trakcie których mieliby oni okazję zapoznać się z bliska z największym na świecie laboratorium badawczym fizyki wysokich energii, jego unikatowymi urządzeniami, w tym z przygotowywanym do uruchomienia jesienią największym urządzeniem badawczym na Ziemi – akceleratorem LHC, a także z fizyką współczesną uprawianą w Genewie i licznymi aplikacjami mającymi źródło w badaniach prowadzonych w CERN-ie, istotnymi dla gospodarki, medycyny, budowy społeczeństwa informacyjnego i wielu innych dziedzin. W kolejnych dniach dr Mick Storr spotka się także z nauczycielami i przedstawicielami lokalnych instytucji oświatowych w Krakowie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.