facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZAGROŻENIA BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE LASÓW ORAZ SPOSOBY ICH OGRANICZANIA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Polskiego Klubu Ekologicznego Oddział Górnośląski Zagrożenia biotyczne i abiotyczne lasów oraz sposoby ich ograniczania, organizowany w ramach XV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi Mirosław Nowak, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 stycznia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.