facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PO UROCZYSTOŚCI - ZDJĘCIA ABSOLWENTÓW I STYPENDYSTÓW

Uprzejmie informujemy wszystkich absolwentów i stypendystów Ministra Edukacji Narodowej biorących udział w uroczystości 19 października 2001 r., że wkrótce będą mogli odebrać pamiątkowe zdjęcia. Zostały one wykonane każdej z wyróżnionych osób w momencie odbierania dyplomu z rąk JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Zdjęcia te są upominkiem od Uniwersytetu Śląskiego - pamiątką tej ważnej zarówno dla absolwentów i stypendystów, jak też Ich Uczelni uroczystości. Zapraszamy serdecznie absolwentów do odbierania zdjęć od 30 października 2001r. w Biurze Promocji i Karier (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 23, tel. 201-07-97), natomiast stypendyści MEN mogą zgłaszać się po swoje zdjęcia od 31 października 2001r. do Działu Spraw Studenckich (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 17, tel. 259-74-13). (BPiK) Uroczystość dla najlepszych - fotoreportaż

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.