facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAGRODZONY ROZWÓJ I OSOBLIWOŚCI

Wielkie gratulacje składamy pracownikom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za zdobycie wysokich wyróżnień na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych zorganizowanym w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych EKO-TOR Przysiek 2001. II miejsce w kategorii "wydawnictwa naukowe" przyznano publikacji Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, natomiast miejsce I w kategorii "wydawnictwa albumowe" otrzymała publikacja: Osobliwości przyrodnicze województwa śląskiego, praca zbiorowa pod redakcją prof. Wiesława Włocha, wydana przez Górnosląską Oficynę Wydawniczą S.A. w Katowicach. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach od 13. do 15. września było Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Przysieku, kierowane przez Andrzeja Hornowskiego we współpracy z tamtejszym Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. więcej o wydawnictwie Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego University of Wolverhampton - School of Applied Sciences - Environmental Sciences Werdykt Jury OPWiFE

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.